A A A

OGŁOSZENIA I INTENCJE

        


UROCZYSTOŚĆ
ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
26. 10. 2014
Obchodzimy dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Radujemy się, że mamy takie miejsce, w którym w sposób szczególny możemy doświadczać obecności Jezusa. Modlimy się za fundatorów, budowniczych, dobroczyńców oraz troszczących się o czystość i piękno naszej świątyni.   
 
Dziś dziękujemy Bogu za dar Jego obecności w naszej świątyni i za Waszą troskę o ten dom Boży. Na Mszy świętej o godz. 11.00 dziękczynne Te Deum laudamus.
Dziś na zakończenie tygodnia misyjnego przed kościołem kwestujemy na potrzeby misji. Za życzliwość serdecznie dziękujemy.
 
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
- dziś o godz. 16.00            - w tygodniu o godz. 17.00             
Zachęcamy do wspólnego odmawiania różańca.
 
We wtorek święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 
Spowiedź święta przed Uroczystością Wszystkich Świętych i pierwszym piątkiem
w piątek od godz. 16.00 /będzie 5 kapłanów/
 
W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte jak w każdą niedzielę.
O godz. 14.00 nieszpory za zmarłych, a po nich tradycyjnie udamy się w procesji do starego kościoła, na stary i na nowy cmentarz. W czasie procesji będziemy się modlić za zmarłych. O godz. 19.00 różaniec na cmentarzu, który poprowadzi młodzież.
 
W przyszłą niedzielę Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze święte jak w każdą niedzielę.O godz. 11.00 Msza święta za zmarłych Parafian. Po Niej procesja na cmentarz i poświęcenie nowych pomników.
 
Odpust zupełny zadusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać od 1 do 8 listopada jeśli przyjmiemy Komunię świętą, nawiedzimy cmentarz, pomodlimy się za Ojca świętego i za zmarłych.
 
Odwiedzając groby bliskich zmarłych prosimy, aby zapalić zeszłoroczne świece Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Będzie to wyraz szczególnej więzi rodzinnej.
 
W zakrystii można zgłaszać zmarłych, których pragniemy polecić modlitwie wspólnoty Kościoła w wypominkach rocznych i listopadowych.  
 
 
 
Dziękujemy za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.
W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy ...

         Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przed kościołem można nabyć Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego”, „Drogę” i „Źródło”.

 

 

Życzymy błogosławionej niedzieli.

 

 

 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież o zaangażowanie się we wspólnoty: służby liturgicznej, koła misyjnego i oazy.
Spotkania odbywają się w salce domu parafialnego.
Oazy Dzieci Bożych w soboty o godz. 11.00
Koła Misyjnego w piątki o godz. 16.00
Lektorów w soboty o godz. 10.00
Ministrantów i kandydatów w soboty o godz.9.00
 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE    
 

 
niedziela 26 października 2014                                                 XXX niedziela zwykła                                   
07:30 za + Franciszka Jarosza z żoną Rozalią
09:00 za + Józefa Domasika w rocz. śm. z żoną Anielą i zmarłych z rodziny Naglików
11:00 za Parafian
16:30 za + Antoniego Kolasę w 10 rocz. śm. z żoną Marią
 
poniedziałek 27 października 2014                                                                                                         
07:00 za + Stefanię Kolasę w 4 rocz. śm.
17:30 za +Andrzeja Tolarczyka w 4 rocz. śm.
 
wtorek 28 października 2014                                         św. Szymona i Judy Tadeusza                                                      
07:00 za + Kazimierę Zyzańską
17:30 Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Ap. za ++ Jana Kramarczyka, Marię Rakoczy, Bronisława Dusika, Adama Pieczkę, Teresę Matysiak, Czesława Olszowskiego, Bogusławę Nowak, Kazimierę Jaszczyk, Alinę Bies, Stanisława Jekiełka, Franciszka Francuziaka, Krystynę Szulc, Annę Mitoraj, Bronisławę Płonkę, Walerię Płonkę, Bronisława Pawia, Helenę Szczerbowską, Zofię Zioberek, Kazimierza Sporysza, Agnieszkę Buchcik i Jana Tobiczyka z żoną Zofią i rodzicami
 
środa 29 października 2014
07:00 za + Elżbietę Kajta w rocz. śm. z mężem Karolem
17:30 za + Wojciecha Kuźmę w rocz. śm. z żoną Stefanią i rodzicami
 
czwartek 30 października 2014
07:00 za + Alicję Bratek
17:30 za + Kazimierę Oleksy w 5 rocz. śm. z mężem Maksymilianem
 
piątek 31 października 2014                                                           
07:00 za + Mieczysława Klęczara w rocz. śm.
17:30 za + Stefana Gracę z rodzicami i teściami i Czesława Czerw
 
sobota 1 listopada 2014                                                                      Wszystkich Świętych    
07:30 za + Franciszka Kawczaka
09:00 za + Rudolfa i Zofię Wojtalów w 20 rocz. śm.
11:00 za Parafian
16:30 za + Anielę Sobecką z mężem Janem, synami Ludwikiem i Janem i synową
 
niedziela 2 listopada 2014                                                                        Dzień Zaduszny                                   
07:30 za + zmarłych z rodziny Niemców i Wasztylów
09:00 za + zmarłych
11:00 za Parafian
16:30 za + Stefanię Kramarczyk z mężem Janem, rodzicami i bratem Janem
 
poniedziałek 3 listopada 2014                                                                     św. Huberta                                                     
07:00 za myśliwych z Koła Łowieckiego Orzeł - o bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie oraz za zmarłych z Koła Łowieckiego
17:30 za + Jana Sobeckiego w 35 rocz. śm. z rodzicami i teściami
 
wtorek 4 listopada 2014                                                                                      św. Karola
07:00 za + Romana Lekkiego w 35 rocz. śm. z córką Wiesławą
17:30 Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Ap. za ++ Marię Rakoczy, Bronisława Dusika, Teresę Matysiak, Czesława Olszowskiego, Bogusławę Nowak, Kazimierę Jaszczyk, Alinę Bies, Stanisława Jekiełka, Franciszka Francuziaka, Krystynę Szulc, Annę Mitoraj, Bronisławę Płonkę, Walerię Płonkę, Bronisława Pawia, Helenę Szczerbowską, Zofię Zioberek, Kazimierza Sporysza i Agnieszkę Buchcik
 
środa 5 listopada 2014
07:00 za + Grażynę Tobiczyk w rocz. śm.
17:30 za + Witolda, Zenobię, Arnolda, Artura i Bogusława
 
czwartek 6 listopada 2014
07:00 za + Jana Jekiełka z żoną Domicelą
17:30 za + Jana Bochenka w 1 rocz. śm. z synem Zbigniewem w 4 rocz. śm.
 
piątek 7 listopada 2014                                                           
07:00 w pewnej intencji
17:30 za + Zbigniewa Kramarczyka w 3 rocz. śm.
 
sobota 8 listopada 2014                                                          
07:00 za + Elżbietę Sporysz w 21 rocz. śm. z mężem Kazimierzem i córką Marią
17:30 za + Jana Niedzielę w 27 rocz. śm. z żoną Bronisławą i synem Stanisławem
 
niedziela 9 listopada 2014                                                            XXXII niedziela zwykła                                    
07:30 za + Franciszka i Marię Michalak, Józefa Zadorę
09:00 za + Jana Płonkę z żoną Elżbietą i synem Janem
11:00 za Parafian
16:30 za + Weronikę i Szczepana Kramarczyków z rodzicami Stefanią i Władysławem
 
 
poniedziałek 10 listopada 2014                                                                      św. Leona                                                  
07:00 za + Annę Mieszczak w 13 rocz. śm., Marka Kasprzyckiego
17:30 za + Franciszka Jekiełka w rocz. śm. i Piotra Jekiełka z żoną Rozalią
 
wtorek 11 listopada 2014                                                                           św. Marcina                                                
07:00 za + Haliną Łuszczek
10:00 za Ojczyznę
17:30 Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Ap. za ++ Marię Rakoczy, Bronisława Dusika, Teresę Matysiak, Czesława Olszowskiego, Bogusławę Nowak, Kazimierę Jaszczyk, Alinę Bies, Stanisława Jekiełka, Franciszka Francuziaka, Krystynę Szulc, Annę Mitoraj, Bronisławę Płonkę, Walerię Płonkę, Bronisława Pawia, Helenę Szczerbowską, Zofię Zioberek, Kazimierza Sporysza i Agnieszkę Buchcik
 
środa 12 listopada 2014                                                                                 św. Jozafata
07:00 za + Kazimierę Stachurę w 7 rocz. śm. z mężem Stefanem
17:30 za + Daniela Grosa w 1 rocz. śm.
 
czwartek 13 listopada 2014      św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
07:00 za + Jana Freja z żoną Stefanią
17:30 za + Jadwigę Zając w 1 rocz. śm.
 
piątek 14 listopada 2014                                                           
07:00 za + Marię Brombosz w 3 rocz. śm.
17:30 za + Janinę i Józefa Malaców z rodzicami
 
sobota 15 listopada 2014                                                           
07:00 za + Genowefę i Jana Niemiec z rodzicami i zięciem Janem
17:30 za + Stefanię Sobecką w 40 rocz. śm. z mężem Władysławem, synami, córkami, zięciami i wnukiem
 
niedziela 16 listopada 2014                                                         XXXIII niedziela zwykła                                   
07:30 za + Agnieszkę i Stanisława Froń, Anielę i Franciszka Mikołajek
09:00 za + Stanisławę Luranc w 2 rocz. śm. z mężem Andrzejem i synem Jerzym
11:00 za Parafian
16:30 za + Pawła Kubulusa i zmarłych z rodziny Kubulus i Libera